SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 11.09.2022 – 31.12.2022

SPRAWOZDANIE

LIKWIDATORÓW ZA OKRES 11.09.2022 – 31.12.2022

UCHWAŁY

Z DNIA 23.03.2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES
11.09.2022 – 31.12.2022

INFORMACJE

DODATKOWE OBJAŚNIENIA

PORZĄDEK OBRAD

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 1.01.2022 – 31.08.2022

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W OKRESIE 31.08.2022 – 10.09.2022

UCHWAŁY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA OKRES
1.01.2022 – 10.09.2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS
11.09.2022

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2022 – 10.09.2022

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE

Z DNIA
5.12.2023

PORZĄDEK OBRAD


05.12.2023

UCHWAŁY

Z DNIA
05.12.2023

SPRAWOZDANIE FINANSOWE


5.12.2023

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ


5.12.2023

© Copyright 2022 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO S.A. w Poznaniu w likwidacji - All Rights Reserved